Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Oferta

Baza lokalowa

Wnętrze Domu odpowiada wymogom standaryzacyjnym. Podopieczni zajmują pokoje, w których zachowane są potrzeby indywidualności i intymności. Do dyspozycji podopiecznych są pokoje dwu, trzyosobowe oraz czteroosobowe dla osób leżących. Na terenie Domu jest  pokój gościnny z łazienką i możliwością przenocowania. Jest również kawiarenka, która służy do organizowania uroczystości okolicznościowych, przyjmowania gości i spędzania czasu wolnego przez wychowanków. Posiadamy  miejsce kultu - kaplicę, kuchenki pomocnicze, jadalnię, pomieszczenie do nauki, terapii zajęciowej, hydroterapii i rehabilitacji oraz gabinet medyczny, gabinet psychologa i logopedy, pomieszczenia pomocnicze, a także dźwig osobowy

i towarowy. Wszystkie pomieszczenia są pozbawione barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprwnych. Pomieszczenia wyposażone są tak aby dziecko czuło się w nich radośnie i konfortowo.

Kadra Domu...

Praca kadry Domu polega na świadczeniu wymagalnych usług tj. zapewnienie niezbędnych form pomocy dla dzieci i młodzieży. Dla uzyskania niniejszego celu Dom powołał zespół terapeutyczno- opiekunczy składający się z pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się mieszkańcem. Pracą zespołu kieruje lider. Zespół spotyka się regularnie raz w miesiącu, a w przypadaku wystąpienia sytuacji kryzysowej według potrzeby.

Dom sprawuje opiekę nad chłopcami niepełnosprawnymi, którzy funkcjonują
w grupach wychowawczych tj, grupa dzieci nie chodzących, słabo chodzących, przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz grupa młodzieży.

  Zakres usług...

Zapewniamy naszym podopiecznym dostęp do terapii zajęciowej. Terapeuci w sowjej pracy wykorzystują i łączą elementy socjoterapii, silwoterapii, muzykoterapii, terapii stymulacji wielozmysłowej, biblioterapii, arteterapii, rekreacji, terapii pedagogicznej. Każdy wychowanek ma zapewniony udział w zajęciach indywidualnych. Wychowankowie mają również możliwość korzystania z rehabilitacji, którą prowadzi dwóch fizjoterapeutów.

Nasi podopieczni są członkami Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych i aktywnie uczestniczą w różnych sportowych zajęciach. Prowadzimy również terapię logopedyczną i psychologiczną. Zapewniamy także opieke medyczną i specjalistyczną. Dzieci mają umożliwiony dostęp do edukacji. Obowiązek szkolny realizują w Miejskim Przedszkolu, Szkole Podstawowej  oraz Gimnazjum w Strumieniu.

Stymulowanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną jest możliwe dzięki korespondencji jaką mieszkańcy mogą prowadzić, udostępniony jest również automat telefoniczny i darmowe karty telefoniczne, a także praca z rodziną w kwestii odwiedzana swoch dzieci w placówce.  

Dzieci mają zapewniony dostę do zabawek. Uwzględniono ich wiek oraz poziom niepełnosprawności. Również pomieszczenia do terapii są wyposażone w odpowiednie meble
i pomoce specjalistyczne.

Pomieszczenia są estetyczne i czyste.


 

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW