Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Jesteśmy po to aby dać Ci dom...

Stając przed dzieckiem, które jest dla nas darem i zadaniem, pragniemy obdarzać je szacunkiem, dobrocią, życzliwością, stworzyć mu atmosferę bezpieczeństwa i zaufania. Chcemy być z dziećmi, współtworzyć z nimi więzy. Chcemy towarzyszyć dziecku i wspierać je w jego rozwoju. Obdarowując dziecko sobą, wartościami, które wyznajemy i według których staramy się żyć, sami jako opiekunowie stajemy wobec tajemnicy obdarowywania, której trudno nadać imię. Doświadczamy wzajemnego ubogacania, pomocy w poznawaniu prawdy o sobie, w odkrywaniu istoty człowieczeństwa, godności, wielkiej wrażliwości i subtelności, dostrzegania tego, co najważniejsze, doświadczamy daru przyjaźni, szacunku. Dzieci uczą nas ofiarności i zaparcia się siebie, wzywają do twórczego bycia razem, inspirują do aktywnej służby. Każde najmniejsze, z trudem wypracowane osiągnięcie, jest dla nich i dla nas radością

       NASZ DOM...

... jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla 73 chłopców niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim, w wieku od 1 do 30 lat.
Ma on zasięg ponadlokalny i służy dzieciom wymagającym opieki,wychowania, edukacji, terapii  i rehabilitacji...

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW